GO POLONIA


PEGAZ jest w trakcie realizacji programu wsparcia dla przedsiębiorców na rynkach zewnętrznych. Program GoPolonia to platforma komunikacyjno- serwisowa, która udostępnia kompleksowe usługi dla biznesu za pośrednictwem zagranicznych Centrów Obsługi Biznesu (COB).
COB to sieć ośrodków przedsiębiorczości, doradztwa, promocji i serwisu usług biznesowych, które powoływane są w największych skupiskach polskiej diaspory na Świecie oraz na najbardziej atrakcyjnych i strategicznych rynkach.
Biura COB obsługiwane są przez najbardziej rozpoznawalne i uznane w poszczególnych krajach organizacje otoczenia biznesu, bądź delegowane lokalne firmy konsultingowe i doradcze. W większości są to izby handlowe, kluby biznesu lub instytucje, których członkami są m.in. polonijni przedsiębiorcy, eksperci i specjaliści różnych branż, którzy osiągnęli w swoich krajach sukces zawodowy i ekonomiczny. Dzieląc się z nami swą praktyczna wiedzą i doświadczeniem, zapewniają wysoki poziom usług i jakość wykonywanych zleceń. Nie bez znaczenia jest brak barier językowych i kulturowych, które ułatwiają komunikację oraz artykułowanie swoich potrzeb i ich interpretację.