Konferencja

Regulations, Differences and Prospects for Companies

Konferencja poświęcona aktualnym regulacjom, różnicom, występującym problemom jakie napotykają europejskie firmy na rynku Kanady i USA. W trakcie wyjaśnione będą wszelkie uciążliwości, niejasności i wskazanie poprawnych dróg do szybkiej rejestracji swoich produktów, możliwość uzyskania certyfikatów, które umożliwią europejskim firmom sprzedaż w Ameryce Płn.

Konferencja odbędzie się pod patronatem EUCOCIT ( European Chamber of Commerce in Toronto ) i Ambasady EU w Kanadzie.

Porad udzielać będzie lider usług rejestrująco- certyfikujących w Kanadzie ( również w USA ):

Dicentra- Regulatory & Scientific Solutions