Konferencja

Free Trade Area – EU / CA

Konferencja poświęcona najważniejszemu dla biznesu wydarzeniu w 2012r. – podpisaniu umowy o strefie wolnego handlu ( FTA ) pomiędzy Kanadą i Unią Europejską. Umowa, która zmienia dotychczasowe stosunki i relacje biznesowe. Otwiera nowe porozumienie gospodarcze i stwarza szerokie możliwości rozwoju, kooperacji biznesów, wzrostu zainteresowania i swobodnej wymiany gospodarczej. Gościem Konferencji będą rządowi eksperci, kanadyjscy parlamentarzyści, przedstawiciele Ambasady EU w Kanadzie oraz Wydział promocji Handlu i Inwestycji RP w Montrealu. Będzie to pierwsza prezentacja warunków zawartej umowy, jej zalet, preferencji, nowych korzystnych warunków, ale również utrzymanych i wynegocjowanych przez strony barier chroniących własne rynki.

Wszyscy zainteresowani współpracą gospodarczą, kooperacją, eksportem lub importem pomiędzy Polską i Kanadą powinni wziąć w niej udział.