PEGAZ rozpoczął działalność w 1999 roku w Kielcach. Główna aktywność firmy obejmuje obszar promocji polskich produktów i usług na rynkach zagranicznych, w szczególności na terenie Ameryki Północnej.
Na terenie Polski od pierwszego dnia swojej działalności prowadzi kampanie wspierające rozwój regionalnych marek na skalę krajową, kojarzy partnerów, pozyskuje inwestorów.
Od 2003 roku sukcesywnie pozyskiwał zagranicznych partnerów, skupionych w międzynarodowych organizacjach otoczenia biznesu. Podpisał umowy reprezentacji na terenie Polski takich prestiżowych organizacji jak: Polish American Chamber of Commerce Chicago, Canada Poland Chamber of Commerce Toronto, Polish American Contractors Builders Association, Polish American Chamber of Commerce Pacific Northwest Seattle, Polish Irish Business Club in Dublin, Clube Empresarial Brasil- Polonia em Sao Paulo.
W następnych latach Pegaz pozyskiwał kolejnych partnerów z blisko 40 krajów Świata, tworząc w ten sposób sieć współpracujących ze sobą polonijnych organizacji o profilu biznesowym, które wspierają obecnie polskich i polonijnych przedsiębiorców w ich rozwoju i ekspansji na nowe rynki.
Pegaz zorganizował kilkadziesiąt misji gospodarczych do Ameryki Północnej, w których wzięło udział ponad 500 podmiotów gospodarczych, samorządów i delegacji rządowych. Był współorganizatorem dużych międzynarodowych wydarzeń wystawienniczych i konferencji w Chicago, Niles, Rosemont, Las Vegas, Toronto.
W latach 2020-2021 był koproducentem największej w historii promocji Polski na terenie USA za pośrednictwem publicznej amerykańskiej telewizji PBS. Zrealizowano 13 odcinków serialu „Flavor of Poland”, który w wydaniu premierowym obejrzało ponad 65 milionów Amerykanów ( www.flavorofpoland.com ). Promocja Polski w konwencji prezentacji „turystyki kulinarnej” była olbrzymim sukcesem promocyjnym.
Pegaz jest też od 2016 r. organizatorem Forum Gospodarczego Polonii Świata. Uczestniczą w nim przedstawiciele ponad 100 organizacji biznesowych z 40 krajów Świata reprezentujące kilkadziesiąt tysięcy zagranicznych przedsiębiorców, zainteresowanych wymianą gospodarczą i wspólnymi inwestycjami. FGPŚ określane jest jako najważniejsze i największe wydarzenie biznesowe na Świecie dla Polonii (www.Polonia4um.com ).
Obecnie Pegaz tworzy sieć tzw. „Ambasad Gospodarczych”, które pełnić będą rolę ośrodków przedsiębiorczości, doradztwa, promocji i usług biznesowych dla polskich i polonijnych firm na wszystkich kontynentach. Na bieżąco dla swoich klientów pozyskuje inwestorów i kontrahentów, organizuje dedykowane misje gospodarcze, spotkania B2B, konferencje, seminaria, warsztaty biznesowe oraz wystąpienia polskich przedsiębiorców na międzynarodowych wystawach, budując narodowe stoiska i pawilony na targach w Ameryce Północnej.